Tilmeldinger
Alle aktivteter kræver tilmelding. Hvad enten du udfører din aktivitet på aftalte tidspunkter eller deltager på hold på faste ugentlige tidspunkter, kan du tilmelde dig åbne hold på nedenstående tilmeldingslinks.

Hvis du ikke finder dit ønskede tilmeldingslink, kontakt da venligst på email: finn@hejlshuset.dk.

Gymnastik/Dans

Badminton

Basketball

Senioridræt/60+

Cykling

Øvrige aktiviteter

Passivt medlem
Hejls Idrætsforening - Webmaster/Kontakt: finn@hejlshuset.dk