Endelig!
Så blev snoren klippet og Multihallen officielt indviet. Borgmester Jørn Pedersen flankeret af byrådsmedlemmer fra fritidsudvalget samt multihallens byggeudvalg kunne i fællesskab klippe snoren over. 
Solen skinnede over Multihallen ved indvielsen lørdag den 1. oktober. Og hallen blev i løbet af dagen besøgt af rigtigt mange. Kl. 15:00 var der reception og her blev snoren klippet - til musik, taler og "lidt godt" til ganen. Efterfølgende brillierede "Brizze" med fodboldkunst i verdensklasse. Og endeligt var der fest lørdag aften med spisning, underholdning og fantastisk danseorkester.

Indvielse af Multihallen


Som vi nu alle kan se, hver gang vi kører ind i byen, er Multihallen næsten færdig.

Vi vil gerne sige tak til alle jer, som har arbejdet på frivillig basis ved at få hallen færdig både indvendig og udvendig. Uden jeres hjælp hvade vi ikke haft økonomi til den flotte hal med 3 baner. Hallen er allerede i brug til badminton og volleyball. Brugerne er indtil videre godt tilfredse. Gymnastik starter i uge 38.

Der manler låsesystem, den sidste rengøring og indflytning, men i løbet af et par uger skulle vi gerne være helt på plads.

Vi har en ønskeseddel til diverse inventar. Der søges pt. fonde og vi håber på tilskud. Nu skal hallen bruges i så mange timer som muligt i dagtimer og aftentimer, således at der fremover er økonomi til vedligehold og nye tiltag.
Arbejdet skrider godt frem i Multihallen, frivillige er i fuld gang med at spartle og male

REJSEGILDE

Fredag d. 6. maj blev der holdt rejsegilde på Multihuset.

Byggeudvalget vil gerne sige tak til jer, som kom til rejsegildet. Vi siger også tak for vin, vimpler og penge.

En stor tak til Brugsen for pølser og tak til køkkenpersonalet.

Nu kan vi alle følge byggeriet sommeren igennem, og når huset er færdigt, vil der blive holdt en indvielsesfest.

 

ENDELIG!
Det første spadestik til Hejls´s nye mutihal blev taget.
Længe har vi arbejdet på at kunne få lov til at bygge en multihal. MANGE møder, søgt fonde mm. har byggeudvalget brugt rigtige mange timer på......... OG SÅ SKETE DET ENDELIG:
Det første spadestik blev taget onsdag d. 23. marts, af Borgmester Jørn Pedersen som havde allieret sig med 2 byrådspolitikere.
Else og Christian var også heldig at få lov til at tage et spadestik.
Borgmesteren fik også lov til at "lege" lidt med den store gravmaskine.
Det var rigtig glædeligt at så mange var mødt frem for at deltage i denne glædelige begivenhed.
ET MEGET GLAD OG LETTET BYGGEUDVALG!

Tak til jer som har støttet

Hejls Multihus

 

 D. 31. december 2010 er der indsamlet
207.000 kr.
Med venlig hilsen
Byggeudvalget
 
Man kan dog fortsat støtte det kommende
Multihus ved at indbetale på:
Danske Bank reg. 9743 kto. nr. 4452272334.
Man kan ikke fratrække beløbet på selvangivelse som privatperson.
                             

 
 
Hejls Idrætsforening - Webmaster/Kontakt: finn@hejlshuset.dk