Billeder fra udnævnelsen til "Årets Forening 2012"
Hejls Idrætsforening - Webmaster/Kontakt: finn@hejlshuset.dk