Billeder fra udnævnelsen til "Årets Forening 2012"
Hejls Idrætsforening, Overbyvej 37, 6094 Hejls, mail:lone@kongstedgaard.dk