Generalforsamling i Hejls Idrætsforening
Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.00 i klubhuset

DAGSORDEN:
 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015
 4. Behandling af forslag
 5. Valg af
  • 3 bestyrelsesmedlemmer
          På valg er
   Anette Thomsen – modtager genvalg
   Kenni Damgaard – modtager genvalg
   Lone Philipsen – modtager genvalg
  • 3 suppleanter
   På valg er
   Maiken Nielsen - modtager ikke genvalg
   Annette Friis Andersen - modtager ikke genvalg
  • På valg er
   Knud Erik Dinesen
   Erik Eriksen
   Suppleant Bent Ole Jonsen
 6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe og kagebord.
Under kaffen vil bestyrelsen gerne drøfte følgende 3 emner
med forsamlingen:
 • Skal idrætsforeningen arrangere kultur-arrangementer?
 • Er der ønsker til nye sportsaktiviteter, herunder sommeraktiviteter?
 • Etablering af et hjælperkorps.
Generalforsamling i
den selvejende institution Hejls Multihus
onsdag den 22. feberuar 2017 kl. 19.00 i klubhuset

 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab tillige med budget for det
     kommende år forelægges til godkendelse.
4. Behandling af forslag.
5. Evt. vedtægtsændringer.
6. Valg af
a.   bestyrelsesmedlem, på valg er Anders Holst.
b.   suppleant, på valg er Else Svendsen.
7. Evt.

Der serveres en øl eller vand under generalforsamlingen.
GYMNASTIKOPVISNING

SØNDAG DEN 26. MARTS KL. 10.30
I SKAMLINGHALLEN

 


 

MEDLEMSLOGIN:

Her kan du som medlem logge ind med din mailadr. og kode. Hvis du f.eks. skal ændre din mailadr., telefonnr. eller ændre din adgangskode så den er til at huske.

Hejls Idrætsforening, Overbyvej 37, 6094 Hejls, mail:lone@kongstedgaard.dk